CSR = Business

It takes 20 years to build a reputation and less than 5 minutes to break it down. The ‘buzz word’ nowadays is Corporate Social Responsibility (CSR). In other words: contributing to a better world by taking your social responsibility for people, planet and community. This is good for your inner feeling and for your business. As a specialist, PMG Today provides distinctive CSR campaigns which suits the identity of your company.


Loyalty increases
Corporate Social Responsibility (CSR) is hot. That’s not a coincidence. More and more companies acknowledge that 'doing well' has a major impact on the consumer; the loyalty to a particular brand increases.

This is why CSR activities are integrated more and more in the positioning of a brand. With as a result new market strategies. Connecting your brand with society provides added value. In the form of connection, look & feel, and new knowledge. And thus in success for your business.

Powerful statement
Also for your company CSR offers distinctive marketing opportunities. Your return on investment? Commitment in your organization and a powerful statement to your customers . We like to think with you about your CSR possibilities.

Of course, it is also the goal of PMG Today itself to positioning its commercial and idealistic activities as an opportunity. That’s why we support 1We - One World Experience, the new style development organization, with exactly what we are good at: marketing and communication. Because we strongly believe in the power of connection.

Het kost 20 jaar om een reputatie op te bouwen en 5 minuten om die af te breken. Waardoor die goede naam in de 21e eeuw vooral wordt bepaald? CSR, Corporate Social Responsibility. Oftewel: bijdragen aan een betere wereld. Door als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Als specialist verzorgt PMG Today voor u een onderscheidende MVO-campagne op maat.

CSR of maatschappelijk betrokken ondernemen is hot. Dat is niet voor niets. Meer en meer bedrijven zien in dat ‘goed doen’ van grote invloed is op de consument; de loyaliteit voor een bepaald merk neemt erdoor toe.
Steeds vaker worden CSR-activiteiten dan ook geïntegreerd in de positionering van een merk. Dat levert nieuwe marktstrategieën op. Het verbinden van je merk met de maatschappij, zorgt voor toegevoegde waarde. In de vorm van verbinding, uitstraling en nieuwe kennis. En daarmee succes voor je business.

Krachtig statement
Ook voor u biedt CSR onderscheidende marketing-kansen. De opbrengst? Verbondenheid in uw organisatie en een krachtig statement naar uw afnemers . Wij denken graag met u mee!
Uiteraard zien wij het ook voor onszelf als doel om het commerciële met het ideële als kans te positioneren. Daarom ondersteunt PMG Today 1We - Een Wereld Idee, de ontwikkelingsorganisatie nieuwe stijl. Met datgene waar we goed in zijn: marketing en communicatie. Om niet. Omdat wij geloven in de kracht van verbinding.


Dit is een unieke website die een meer moderne browser vereist. Update vandaag nog!